Undergrupper i IL Dalguten

Dette lille idrettslaget har rundt 300 medlemmer og disse fordeler seg innen to idrettsgrener – fotball og ski. Mange barn og unge kombinerer gjerne disse to idrettene slik at de har en fritidsbeskjeftigelse hele året og dermed er de i aktivitet uansett årstid. Selv om klubben hører til ved et lite tettsted med kun 300 innbyggere, så står lokalsamfunnet bak klubben og det er også en av grunnene at Dalguten IL har såpass mange medlemmer.

Fotball

Fotballdelen av Dalguten IL hører under Norges Fotballforbund, som de fleste andre klubber i Norge. Dette forbundet er det største i Norge med sine 29 453 tilknyttede lag og 375 313 aktive spillere. Det ble stiftet i 1902 og ikke mange årene etter ble Dalguten IL stiftet. Dette skjedde nemlig i 1914. Av den grunn har de lang erfaring innen fotball i klubben og dette kan være nyttig når man skal arrangere trening og kamper for mange ulike lag. Et av de viktigste lagene er knøttelaget og her er det stor aktivitet innen laget.

Meningen med knøttefotball er i første omgang ikke å gjøre spillerne til dyktige fotballspillere, men å få dem til å bli interessert i fotball, primært gjennom lek. Knøttefotball er også en fin arena for barna hvor de kan lære å ta hensyn til hverandre og oppleve glede. De fleste av trenerne rundt laget er foreldre og først når de kommer i skolealderen vil det være trenere med en viss form for utdannelse innen fotballen, som tar over og begynner å lære spillerne om det tekniske innen fotballen.

Turneringer

Når spillerne blir eldre er det naturlig å dra på turneringer rundt om i fylket eller kanskje til en av Norges største fotballturneringer, Norway Cup. Her kan lagene våre møte andre lag fra inn- og utland og samtidig ha det veldig sosialt med andre fotballinteresserte. Det er slike deltakelser som er med til å gjøre lagene enda bedre. Dalguten IL har lag helt opp til herrer og dette laget har tidligere spilt i 4 divisjon, et ganske høyt nivå for en så liten klubb.

Ski

Når det skidelen av Dalguten IL, så jobber de ut fra stort sett samme prinsipper som fotballen. Her følger man anbefalingene fra Norges Skiforbund og legger opp til at mest mulig skal være lek og moro frem til de blir 10 år. Men de arrangerer klubbrenn flere ganger, noe som barna syns er morsomt. På samme tid sørger klubben for å følge opp slik at de litt eldre barna for den oppfølging som trengs til å bli bedre innen begge stilarter. Treningen er variert og motiverende, samtidig som den hjelper med å utvikle barnas tekniske ferdigheter. Etter hvert som de blir eldre, vil det bli lagt mer vekt på utholdenhet og styrke.

Skiforbundets utviklingstrapp

Et av de redskapene som klubben bruker, er skiforbundets utviklingstrapp. Her legger man til rette for at barn og unge for en god utvikling over tid og treningen legges til rette for dette. Når de skal lage løyper til konkurranser og trening, så følger disse skiforbundets oppsett. Løypene består derfor ofte av 1/3 stigninger, men er tilpasset den aldersgruppen som skal bruke dem slik at de ikke blir for bratte. Det er viktig det samtidig er moro for de yngste og av den grunn blir det gjerne lagt inn forskjellige skileikmomenter for de som er yngre enn 14 år.